foxysparrow: (Default)
[personal profile] foxysparrow
До Довгого списку премії Книга року ВВС-2014 увійшли 22 видання:

Софія Андрухович. Фелікс Австрія. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Сергій Батурин. Кава по-польськи. Київ: Дуліби, 2014.
Тетяна Белімова. Вільний світ. Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.
Єва Гата. Стати Сонцем. Львів: БаК, 2014.
Руслан Горовий. Ген воїна. Львів: Видавництво Кальварія, 2014.
Сергій Жадан. Месопотамія. Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.
Андрій Кокотюха. Київські бомби. Харків: Фоліо, 2014.
Андрій Кокотюха. Повний місяць. Київ: Нора-Друк, 2014.
Євгенія Кононенко. Кат. Львів: Видавництво Кальварія, 2014.
Богдан Кушнір. Помста оперативника розвідки. Київ: Ярославів Вал, 2014.
Ярослав Мельник. Чому я не втомлююся жити. Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.
Олександр Михед. Понтиїзм. Казки кінця світу.
Львів: Видавництво Кальварія, 2014.
Лілія Мусіхіна. Звичайник. Київ: Дуліби, 2014.
Тимур і Олена Литовченки. Забути неможливо зберегти. Харків: Фоліо, 2014.
Євген Положій. Риб'ячі діти. Харків: Фоліо, 2014.
Сергій Постоловський. Остання справа полковника Принципа. Київ: Самміт-Книга, 2014.
Марко Рудневич. Я з небесної сотні. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014.
Артем Чапай. Червона Зона. Київ: Нора-Друк, 2014.
Олексій Чупа. 10 слів про Вітчизну. Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.
Олексій Чупа. Бомжі Донбасу. Брустурів: Дискурс, 2014.
Гаська Шиян. Hunt,doctor,hunt. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Василь Шкляр. Маруся. Харків: Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014.

До довгого списку Дитячої Книги року ВВС–2014 увійшли 11 видань:

Іван Андрусяк. Третій сніг. Київ: Фонтан казок, 2014.
Катерина Бабкіна. Гарбузовий рік. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Юрій Горбачевський. Фестиваль Планет. Київ: Ярославів Вал, 2014.
Олександр Зубченко. Перемагаючи долю. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Дзвінка Матіяш. День Сніговика. Брустурів: Дискурс, 2014.
Зірка Мензатюк. Як я руйнувала імперію. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Мар'яна Прохасько, Тарас Прохасько. Куди зникло море. Львів: Видавництво Старого Лева, 2014.
Антон Санченко. Левантійські канікули. Київ: Темпора, 2014.
Галина Ткачук. Вечірні крамниці вулиці Волоської. Київ: Темпора, 2014.
Олег Чаклун. Банка варення. Київ: Фонтан казок, 2014.
Катя Штанко. Дракони, вперед! Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

foxysparrow: (Default)
foxysparrow

November 2015

S M T W T F S
1234567
891011 121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios